Медицинские доклады, лекции,
темы, научные статьи и др...
» » СЕМИНАРЛЫҚ ОҚУҒА 50 ПАЙЫЗДЫҚ ЖЕҢІЛДІКПЕН! ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРЕ СО СКИДКОЙ 50%!

СЕМИНАРЛЫҚ ОҚУҒА 50 ПАЙЫЗДЫҚ ЖЕҢІЛДІКПЕН! ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРЕ СО СКИДКОЙ 50%!

28-03-2024, 23:07
178
0
       Жұмыста болған жағдайлар
      Жұмыс уақыты кезінде, ойламаған жерден 2 жұмысшының арасында жанжал туындап, соңы - өзара төбелеске ұласты. Соның салдарынан бір жұмысшы екінші жұмысшыны ауыр жарақаттады (Өндірістік жарақаттың ауырлық дәрежесін анықтау схемасына сай (әдістемелік нұсқаулар) Алматы, 1994. 1.1.4. Көру қабілетінің бұзылуымен бірге, көз алмасына енген жаралар мен көгеруі). 
      Өздерінің жұмыскерлік қызметін жұмыс орындарында өтеу кезінде орын алған  жазатайым оқиғаны тексеру жүргізілмеген. Себебі, өзара төбелестен кейінгі ауыр жарақат, еңбек міндеттерін орындау кезінде немесе еңбек қатынастарына байланысты, қандай да бір заңды әрекеттерді жасау кезінде алынбаған. Осылайша, жұмыс беруші бұл жазатайым оқиғаның өндіріске еш қатысы жоқ деген қорытындыға келген екен. Ал науқас болса, өз қалауымен ешжаққа шағымданбаған. Сонымен бірге,  медициналық-әлеуметтік сараптама бөлімшесінің және кәсіподақ мамандары мен емхана дәрігерлері тарапынан сауатты кеңес берілмеген.  
      Бұдан әрі қарай, ауыр жарақат алған науқас, өзінің тұрғылықты жеріндегі емханада 4 ай бойы емделіп, ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 2023 жылғы 29 маусымдағы №260 бұйрығына сәйкес, медициналық-әлеуметтік сараптама бөлімшесіне (бұдан әрі – МӘС бөлімшесі) жіберіледі.
         Случаи из практики
        В рабочее время неожиданно между двумя работниками возник конфликт, который закончился дракой между ними. В результате один рабочий серьезно ранил другого работника (Схема определения тяжести производственных травм (методические указания) Алматы, 1994 г. 1.1.4. Проникающие ранения и ушибы глазного яблока, сопровождающиеся расстройством зрения).
        Несчастные случаи, произошедшие при исполнении служебных обязанностей на своих рабочих местах, не расследовались. Это связано с тем, что травма после драки была получена не при исполнении трудовых обязанностей или при совершении каких-либо законных действий, связанных с трудовыми отношениями. Таким образом, работодатель пришел к выводу, что данная авария не имеет никакого отношения к производству. Что касается пациента, то он никуда не жаловался по собственному желанию. При этом компетентная консультация со стороны отдела медико-социальной экспертизы, профсоюзных специалистов и врачей не была оказана.
Далее тяжелораненый находился на лечении в течение 4 месяцев в поликлинике по месту жительства, и в соответствии с приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра труда и социальной защиты населения «Об утверждении принципы проведения медико-социальной экспертизы» от 29 июня 2023 года №260, больной с травмой направлен, в отдел социальной экспертизы (далее – отдел социальной экспертизы).
Медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысы туралы хабарлама
Извещение об экспертном заключении МСЭ
1.Клиникалық сараптамалық диагноз
Клинико-экспертный диагноз
Негізгі диагноз. коды: S05.6
Основной диагноз. Код: S05.6
 2. МЭС сараптамалық қорытынды 
 Экспертное заключение МСЭ
 2.1. Мүгедектік тобы: 3-ші топ.
   Группа инвалидности: 3 группа
   2.1.1. Мүгедектік себебі: Жалпы ауру
   Причина инвалидности: Общее заболевание
   2.1.2. Мүгедектік ұзақтығы: Мүгедектік мерзімі жоқ
   Срок инвалидности: Без срока переосвидетельствования.
   2.2. Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі - 50%.
Степень утраты общей трудоспособности - 50%.
   2.3. Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі - 0%.
   Степень утраты профессиональной трудоспособности - 0%.
   Сараптама қорытындысы шыққан күн: 12.02.2024 ж.
Дата вынесения экспертного заключения: 12.02.2024 г.

Құрметті әріптестер! Бұл жерде қандай оқиға орын алды:
а/ жұмыс орнындағы өндірістік жарақат;
б/ тұрмыстағы жай өзара келіспеушілік.
2. Егер Сіз а-вариантын таңдасаңыз, қандай шаралар жасалынуы керек еді? Жасалынбаған шаралар үшін кімдерді, қандай мамандарды кінәлі деп санайсыз?
3.  Егер Сіз б-вариантын таңдасаңыз, оқиғаның соңы немен аяқталуы керек еді – деп ойлайсыз?
4. Осындай келеңсіз оқиғаның орын алып, еңбек адамының ауыр жарақат алуына кім кінәлі деп айтар едіңіз? 
Құрметті әріптестер! Жоғарыда келтірілген оқиғаны толыққанды талдап, бағасын берген және семинарлық оқуға 50 пайыздық ЖЕҢІЛДІКПЕН қатысқысы келетін дәрігер-профпатологтар мен ДКК-ның мүшелері, күні бұрын бізбен хабарласулары керек.
Семинарлық сабақ өткізудің өзгертілген тәртібі:
Дәрігер-профпатологтар үшін оқылатын тақырыптардың тізімі:
  1. Правовые аспекты проведения ОМО. ОМО в РК.  ОМО в России и Эстонии.
  2. Как определить профпригодность и связи заболевания с профессией.
  3. Оценка качества и эффективности ОМО. Основные недостатки проведения ОМО.
  4. Медицина труда в вопросах и ответах.
  5. Что такое ПЗ и НС на производстве. Что нужно знать о порядке расследования несчастного случая на производстве?
  6. Профзаболевания медицинских работников. Синдром эмоционального выгорания.
  7. Профилактика профессиональных заболеваний у работников, занятых во вредных условиях труда.
  8. Условия труда при добыче. Факторы и показатели ПЗ при добыче нефти. 
Осы жерде басы ашық бір шындық бар! Бүгінгі таңдағы, Сіздерді мазалап жүрген барлық сұрақтарыңызға жауапты, тек осы семинарлық сабақ өту кезінде ғана ала аласыздар. Басқа ешкімнен де, еш жерде де!
Қай қаладан келетін болсаңыздар да, семинарлық оқуды сапалы өткізіп шығу үшін, аптаның соңғы 2 күнін /жұма, сенбі/ алып отырмыз. 
Қатысушыларға қойылатын талаптар:
- семинарлық оқуға келетіндердің саны 5 адамнан кем, 10 адамнан артық болмаулары керек;
- семинарлық оқуға сертификаты бар дәрігер-профпатологтар қатыса алады;
- әрбір дәрігер – профпатолог өздерін қинап жүрген 3-5 сұрақты күні бұрын бізге жолдаулары керек. Сонымен бірге, төмендегі №1 қосымшада көрсетілген, бұрынғы министрдің берген жауабын саралап баға беріңіздер; 
- семинарлық оқу ақылы;
- болатын уақыты, төлемге байланысты сұрақтар, кемінде 7-10 күн бұрын Сіздермен келісе отырып шешілмек;
- оқығаны үшін сертификат, куәлік берілмейді /жеке тұлға/. Олардың барлығы өздеріңізде бар, жетіспей тұрғаны Сіздерге біліктілік! Сонымен бірге, семинарлық оқу кезінде қамтылған материалдардың барлығы және электрондық профпатология кітабы тегін беріледі. 
Өз варианттарыңызды ұсынуға болады. Менімен хабарласудың оңай жолы: эл. пошта арқылы – astanaprofzh@mail.ru , немесе 87014280990.

Уважаемые коллеги!
Я уже публиковал сообщение о проведении для вас семинара. Тогда 01.03.2024 - 27.03.2024 Тем временем 34 человека прочитали и скопировали это сообщение (даже если не учитывать 10 дней отпуска). Поэтому стало известно, что существует большой интерес к семинарскому обучению со стороны специалистов медицины труда. Однако никакой просьбы или попытки организовать семинар не было. Я собираюсь сделать там еще одно новое предложение.
Выше я цитирую случай из цикла «Ситуации на работе». Кто докажет и объяснит это с полноценной профессиональной точки зрения, тот специалист может принять участие в семинарском обучении со скидкой 50 процентов.
Уважаемые коллеги!
1. Что здесь произошло:
а/ производственная травма на рабочем месте;
б/ простое взаимное разногласие в повседневной жизни.
2. Если вы выбрали вариант а, какие меры следует предпринять? Кого и каких специалистов вы считаете виновными в непринятых мерах?
3. Если вы выберете вариант б, каким, по вашему мнению, должен быть конец истории?
4. Кто, по вашему мнению, виноват в возникновении столь печального происшествия и серьезной травмы работника?
Уважаемые коллеги! Доктора-профпатологи и члены ВКК, которые полностью проанализировали и оценили вышеуказанное мероприятие и хотят принять участие в семинарском обучении со СКИДКОЙ 50%, должны связаться с нами заранее.
Изменился порядок проведения семинарских занятий:
Список тем для чтения медицинским работникам:
1.            Правовые аспекты проведения ОМО. ОМО в РК.  ОМО в России и Эстонии.
2.            Как определить профпригодность и связи заболевания с профессией.
3.            Оценка качества и эффективности ОМО. Основные недостатки проведения ОМО.
4.            Медицина труда в вопросах и ответах.
5.            Что такое ПЗ и НС на производстве. Что нужно знать о порядке расследования несчастного случая на производстве?
6.            Профзаболевания медицинских работников. Синдром эмоционального выгорания.
7.            Профилактика профессиональных заболеваний у работников, занятых во вредных условиях труда.
8.            Условия труда при добыче. Факторы и показатели ПЗ при добыче нефти.
Здесь открытая правда! Ответы на все волнующие вас сегодня вопросы вы сможете получить только на этом семинаре. Больше никого и нигде!
Независимо от того, из какого города вы родом, последние 2 дня недели (пятница, суббота) мы отводим для того, чтобы качественно провести семинарскую учебу.
Требования к участникам:
- количество участников семинара должно быть не менее 5 и не более 10 человек;
- в семинарском обучении могут участвовать врачи-профпатологи, имеющие сертификат;
- каждый врач - профпатолог должен заранее прислать нам 3-5 волнующих его вопросов. В то же время, дайте, пожалуйста, развернутую оценку ответа бывшего министра, который приведен в приложении №1 ниже;
- плата за обучение на семинаре;
- вопросы, связанные со временем заезда, оплатой, будут решены по согласованию с вами минимум за 7-10 дней;
- за обучение /индивидуальное/ не будет выдан сертификат или удостоверение. У вас есть все, чего вам не хватает, так это квалификации! При этом все материалы семинара и электронная книга по профессиональной патологии предоставляются бесплатно.
Вы можете предложить свои варианты. Самый простой способ связаться со мной: электронная почта – astanaprofzh@mail.ru, либо по 87014280990.
                                                                                                                                
                                                                                                                                  №1 қосымша
Порядок расторжения трудового договора в случае утраты работоспособности сотрудника
 Дата создания: 10.06.2021 Дата изменения: 24.06.2021 
Вопрос компании: Работнику компании присвоена инвалидность второй группы, причина общее заболевание. В заключении ВКК указан диагноз «внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное, не может работать машинистом подъемника 5 разряда в срок до 1 года. Степень утраты трудоспособности работника составляет 70%. 
В статье 43 Трудового кодекса РК предусмотрено, что на основании медицинского заключения работодатель обязан до восстановления трудоспособности или установления инвалидности либо установления утраты профессиональной трудоспособности временно перевести работника на другую не противопоказанную по состоянию здоровья работу, либо освободить его от работы на условиях, оговоренных в трудовом, коллективном договорах, акте работодателя. 
Таким образом, компания полагает, что в данном случае временный перевод на другую работу по состоянию здоровья (статья 43 ТК РК) не применим, поскольку работнику установлена и инвалидность, и утрата профессиональной трудоспособности на 70%. 
Уважаемый министр! Учитывая вышеизложенное, просим Вас разъяснить следующее: 
- Обязан ли работодатель перевести работника на легкий труд несмотря на то, что была установлена инвалидность и утраты профессиональной трудоспособности на 70%? 
- Будет ли правомерным расторжение трудового договора с данным работником по инициативе работодателя согласно п. п.6) п.1 ст. 52 ТК РК на основании заключения ВКК (поскольку работнику установлена инвалидность и в компании нет должностей соответствующих легкому труду)? 
Ответ министра С.Ж. Шапкенова от 01.06.2021:
В соответствии со статьей 43 ТК РК (далее - Кодекс), в связи с производственной травмой, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, полученным в связи с исполнением трудовых обязанностей, или иным повреждением здоровья, не связанным с производством, на основании медицинского заключения работодатель обязан до восстановления трудоспособности или установления инвалидности либо установления утраты профессиональной трудоспособности временно перевести работника на другую не противопоказанную по состоянию здоровья работу либо освободить его от работы на условиях, оговоренных в трудовом, коллективном договорах, акте работодателя. 
Поскольку в указанном Вами случае работнику уже установлена инвалидность, и утрата профессиональной трудоспособности, то работодатель освобождается от обязанности по переводу работника на другую не противопоказанную по состоянию здоровья работу. В отношении работников-инвалидов ограничение возможности расторжения трудового договора по инициативе работодателя Трудовым кодексом не предусмотрено. Согласно подпункта 6) пункта 1 статьи 52 Кодекса, трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы и исключающего возможность ее продолжения. 
Для расторжения трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 6) пункта 1 статьи 52 Кодекса, несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, должно быть подтверждено медицинским заключением в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В указанном Вами случае, считаем, что трудовой договор по основанию, предусмотренному подпунктом 6) пункта 1 статьи 52 Кодекса, может быть расторгнут на основании справки врачебно-консультативной комиссии медицинской организации, подтверждающей несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья. 
а/ Ответ правильный
б/ Ответ не правильный
Ж. ТІЛЕУБЕРГЕНОВ, 
жоғары санатты еңбек медицинасы 
дәрігері, қауымдастырылған 
профессор, Тәуелсіз сарапшы. Заңгер
Ақтөбе қаласы.
27.03.2024 ж.
Добавить
Комментарии (0)
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив